Jak vložit do hlavičky webu tagy open graph protokolu?

Předtím než se pustíme do samotné integrace Facebooku na web, je nezbytné dostat do hlavičky meta tagy s open graph protokolem. Na to stačí do souboru functions.php v šabloně vložit jednoduchou funkci, a sice:


//Adding the Open Graph in the Language Attributes
function add_opengraph_doctype( $output ) {
    return $output . ' xmlns:og="http://opengraphprotocol.org/schema/" xmlns:fb="http://www.facebook.com/2008/fbml"';
  }
add_filter('language_attributes', 'add_opengraph_doctype');

//Lets add Open Graph Meta Info

function insert_fb_in_head() {
  global $post;
  if ( !is_singular()) //if it is not a post or a page
    return;
        echo '<meta property="fb:admins" content="YOUR USER ID"/>';
        echo '<meta property="og:title" content="' . get_the_title() . '"/>';
        echo '<meta property="og:type" content="article"/>';
        echo '<meta property="og:url" content="' . get_permalink() . '"/>';
        echo '<meta property="og:site_name" content="Your Site NAME Goes HERE"/>';
  if(!has_post_thumbnail( $post->ID )) { //the post does not have featured image, use a default image
    $default_image="http://example.com/image.jpg"; //replace this with a default image on your server or an image in your media library
    echo '<meta property="og:image" content="' . $default_image . '"/>';
  }
  else{
    $thumbnail_src = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id( $post->ID ), 'medium' );
    echo '<meta property="og:image" content="' . esc_attr( $thumbnail_src[0] ) . '"/>';
  }
  echo "
";
}
add_action( 'wp_head', 'insert_fb_in_head', 5 );


Tento kus kódu je přejatý z webu http://www.wpbeginner.com/wp-themes/how-to-add-facebook-open-graph-meta-data-in-wordpress-themes/, aby mohl být k dispozici i českým uživatelům skvělého redakčního systému WordPress!