Jak vypsat příspěvky ve WordPress?

Ve WordPress můžeme zobrazit příspěvky hned několika různými způsoby. S pomocí standardního loopu, dále pak s query_posts(), get_posts() a WP_Query(). V dnešním příspěvku se seznámíme se základy WP Query, a představíme si základní atributy funkce.

Atributy WP Query

Celý kód je přitom docela jednoduchý. Máme tu proměnnou s polem, v němž si zadáváme jednotlivé parametry funkce.

<?php 
$my_custom_query = new WP_Query( array(   
'cat' => 27, 
'post_type' => array( 'post' ),
'post_status'=>'publish', 
'posts_per_page'=>4, 
'order' => "ASC" ));
while($my_custom_ query ->have_posts()) : $my_custom_ query ->the_post(); 
?>

<div <?php post_class(); ?> id="post-<?php the_ID(); ?>">
<h3><a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_title(); ?></a></h3>
<?php the_content(); ?>
</div>
<?php endwhile; ?>
<?php wp_reset_postdata();?>

Teď si kód projdeme pěkně popořadě.

$my_custom_ query

Název naší proměnné, která do sebe ukládá hodnoty WP Query. Můžeme si ji pojmenovat jak chceme. Důležité je přitom, ji přepsat v celém kódu, jinak to nebude fungovat.

'cat'

Toto je atribut, který zadáváme v případě, že chceme vypsat třeba články, ale jen v určité kategorii příspěvků. Zadává se ID, což je číselná identifikace rubriky, resp. Kategorie. Nutno podotknout, že ve výchozím seznamu kategorií nevidíme číslo rubriky.  Číslo rubriky můžeme získat pomocí pluginu Catch IDs .

'post_type' => array( 'post' )

Tento atribut říká WordPressu, jaký post type má zobrazovat. Ano, je jich víc, a konec konců můžeme vytvářet i vlastní post typy, ale o tom třeba někdy příště. Pokud budeme chtít vypsat příspěvky, tak necháme post. Pokud stránky, tak zadáme page.

'posts_per_page'=> 4,

Atribut zadává, kolik příspěvků bude na stránce. Standardně pro zobrazení všech příspěvků se zapisuje hodnota -1. Pokud chceme zobrazit například 4 články na stránku, tak zapíšeme 4, nebo jiné konkrétní číslo.

'order' => "ASC"

Atribut pro řazení článku. Jsou dvě možnosti. Buď chronologicky ASC anebo od nejstaršího po nejnovější DESC. Jaké pořadí zvolíte, záleží jen na Vás. Pak také existují pluginy, s jejichž pomocí si můžete články libovolně přeházet. Stačí v repozitáři pluginů ve Vaší administraci hledat klíčové slovo order.

Zobrazení v šabloně

Tím máme vyřešenou funkcionalitu zobrazování článků. Nicméně aby byl článek či stránka vidět, musíme WordPressu nějakým způsobem říct, co má zobrazovat. Článek většinou sestává z několika částí, resp. nadpisu (titulku) a obsahu článku. Tyto části vypíšeme opět vložením do zdrojového kódu.

<?php the_permalink(); ?>
je funkce, která předává adresu konkrétního článku.
<?php the_title(); ?>
  – titulek článku.
<?php the_content(); ?>
obsah článku

Pak jsou ještě další komponenty článku, jako náhledový obrázek atp. O nich si povíme v dalších článcích. Budu ráda za komentář a za sdílení. Děkuji a přeji hezký zbytek víkendu.

Jak vypsat seznam kategorií ve WooCommerce?

Do souboru content.php, eventuelně content-page.php, content-single.php  a podobně, podle toho, kde chcete výpis kategorií zobrazovat, vložíme následující kus kódu:

<?php
// DEFINE VARIABLES
$wcatTerms = get_terms('product_cat', array('hide_empty' => 0, 'orderby' => 'ASC',  'parent' =>0)); //, 'exclude' => '17,77'
foreach($wcatTerms as $wcatTerm) : 
$wthumbnail_id = get_woocommerce_term_meta( $wcatTerm->term_id, 'thumbnail_id', true );
$wimage = wp_get_attachment_url( $wthumbnail_id );
?>

<!-- DISPLAYING CATEGORIES LIST -->
<ul>
<a href="<?php echo get_term_link( $wcatTerm->slug, $wcatTerm->taxonomy ); ?>"><?php echo $wcatTerm->name; ?></a>

<ul class="wsubcategs">
<?php
   $wsubargs = array(
   'hierarchical' => 1,
   'show_option_none' => '',
   'hide_empty' => 0,
   'parent' => $wcatTerm->term_id,
   'taxonomy' => 'product_cat'
   );

$wsubcats = get_categories($wsubargs);
foreach ($wsubcats as $wsc):
?>

<li><a href="<?php echo get_term_link( $wsc->slug, $wsc->taxonomy );?>"><?php echo $wsc->name;?></a></li>
<?php endforeach; ?>  
</ul>
</ul>
<?php endforeach; ?>